18 . hraničáři - Československé opevnění 1935-1938

Přejít na obsah

18 . hraničáři

Hraničářské pluky
HRANIČÁŘI
Hraničářský pluk č. 18 byl zřízen 1. srpna 1938 v Novém Městě nad Metují a dne 15. září 1938 byl postaven II. prapor v Novém Hrádku a v Náchodě ve stejný den také III. prapor z bývalého strážního praporu č. V.
Pro I. prapor byl předurčen strážní prapor č. XI, který byl vytvořen 15. září 1937 a byl podřízen pěšímu pluku č. 4. do 1. srpna 1938, poté přešel do podřízenosti hraničářskému pluku č. 18 a jeho 5. rota pak hraničářskému pluku č. 19.

Mírový počet mužstva u pluku činil 2 508 mužů (včetně osádek lehkého opevnění) a za mobilizace v září 1938 dosáhl pluk počtu 1 912 mužů, z toho bylo  61 poddůstojníků, 18 rotmistrů a 20 délesloužících poddůstojníků.
Velitelem pluku byl plk. pěch. Mikuláš Josef Janovský a pluk zaniká dne 5. 12. 1938.

II. prapor hraničářského pluku 18 s umístěním v Novém Hrádku (sokolovna)
 • 4. rota hraničářského pluku 18
 • 5. rota hraničářského pluku 18
 • 6. rota hraničářského pluku 18

III. prapor hraničářského pluku 18 s umístěním v Náchodě (závod Tepna)
 • 7. rota hraničářského pluku 18
 • 8. rota hraničářského pluku 18
 • 9. rota hraničářského pluku 18

Vojáci II. a III. praporu jako osádky těžkého opevnění
Vojáci 4. roty neměli v září 1938 postavené objekty těžkého opevnění a tak obsazovali vybrané objekty lehkého opevnění.
N-S 60 až N-S 65 obsazovala 5. rota.
N-S 66 až N-S 71 obsazovala 6. rota.
N-S 78 až N-S 82 obsazovala 7. rota.

N-S 83 až N-S 88 obsazovala 8. rota.
N-S 89 až N-S 93b obsazovala 9. rota.
Mnichovská dohoda zastihla 18. hraničářský pluk stále ve stadiu budování, takže místo plánovaného válečného počtu 1 004 poddůstojníků a 3 029 vojínů dosáhl za mobilizace, včetně strážního praporu XI, pouze stavu 61 důstojníků, 18 rotmistrů, 20 délesloužících a 1 813 mužů.

I když většina vojáků 18. HP zůstala na svých místech (ustoupit z obsazeného území musel pouze strážní prapor XI a 4./18 rota 18. HP), sdílel pluk osud ostatních a zanikl k k 30. listopadu 1938.
Linie čs. opevnění na Náchodsku by po svém dokončení patřila mezi nejvíce opevněná místa na světě, ale již na konci září roku 1938 měla tato linie velkou obrannou hodnotu.
Toho si byli dobře vědomi také vojáci 18. hraničářského pluku a dalších jednotek a nakonec i sami Němci, kteří útočnou operaci na čs. území, plánovanou na 2. říjen 1938 přesunuli do prostoru Rýchor v Krkonoších.

Prameny a literatura:
 • Mobilizovaná československá armáda 1938 (edice pevnosti sv. 32, r. 2010)

 • Opevnění na Náchodsku - skutečnost a vzpomínky Václav Kaplan - Jaroslav Brož (Náchod 1988)

 • Československé opevnění 1935-1938 - Lubomír Aaron a kol. (Náchod 1990)

Fotografie:
 • Dobové fotografie archiv: Roman Kubeček, Radan Lášek, Jan Lakosil a Mudr. Jan Novák
 • Současné fotografie: Roman Kubeček
Copyright © Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah