19. hraničáři - Československé opevnění 1935-1938

Přejít na obsah

19. hraničáři

Hraničářské pluky
HRANIČÁŘI
Hraničářský pluk 19 vznikl 1. ledna 1938 s velitelstvím v kasárnách v Žamberku a jeho velitelem se stal plukovník pěchoty František Podhrázký.
Pluk byl podřízený velitelství II. sboru se sídlem v Hradci Králové a skládal se z několika podřízených jednotek.

I. prapor hraničářského pluku 19 s umístěním v kasárnách v Těchoníně.
 • 1. rota hraničářského pluku 19
 • 2. rota hraničářského pluku 19
 • 3. rota hraničářského pluku 19

II. prapor hraničářského pluku 19 s umístěním v kasárnách v Kláštěrci nad Orlicí.
 • 4. rota hraničářského pluku 19
 • 5. rota hraničářského pluku 19
 • 6. rota hraničářského pluku 19
 • 7. rota hraničářského pluku 19

III. prapor hraničářského pluku 19 s umístěním v kasárnách v Rokytnici v Orl. horách.
 • 8. rota hraničářského pluku 19
 • 9. rota hraničářského pluku 19
 • 10. rota hraničářského pluku 19
 • 11. rota hraničářského pluku 19

V. prapor hraničářského pluku 19
VI. prapor hraničářského pluku 19
VII. prapor hraničářského pluku 19
Strážní prapor VII
Rota velkých kulometů proti letadlům hraničářského pluku 19
Náhradní rota hraničářského pluku 19
Pomocná rota hraničářského pluku 19
Vojáci 11. roty III. praporu, 19. hraničářského pluku obsazovali linii šesti pěchotních srubů na hřebeni Orlických hor, které postavila v roce 1937 stavební firma ing. Josefa Honse z Prahy.

Dne 26. října 1938 byl hraničářský pluk č. 19 rozpuštěn (MNO čj. 17. 708 Taj. I./1. odděl. 1938) a důstojníci spolu s mužstvem přemístěni k jiným útvarům. Rota VKPL byla přesunuta k pěšímu pluku č. 30 do Vysokého Mýta. Jednotlivé prapory prováděly likvidaci v těchto posádkách: I. prapor - Choceň, II. prapor a strážní prapor č. VII - Žamberk, III. prapor - Vamberk. Likvidace pluku měla být ukončena do 30. listopadu 1938.
Použité prameny a literatura:
ÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství hraničářského pluku 19, 1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 272.
Stehlík, Eduard: Pevnostní útvary československé armády 1937-1938. Historie a vojenství 46, 1997, č. 1, s. 20-56.
Stehlík, Eduard – Vaňourek, Martin: Zapomenutí hraničáři. Mohelnice, Vaňourek 2001.
Copyright © Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah