Čs. armáda 1918-1938 - Československé opevnění 1935-1938

Přejít na obsah

Čs. armáda 1918-1938

Čs. armáda

Československá armáda 1918-1938
Pilíř národa a ochrana svobody republiky Československé

Po rozpadu Rakousko-Uherska vzniklo několik menších států a mezi nimi také republika Československá v čele s prezidentem T.G.Masarykem.
T.G.Masaryk si velmi dobře uvědomoval, že nová republika to nebude mít vůbec jednoduché a že budou snahy o její rozbití a proto od počátku podporuje budování nové čs. armády, která má zajistit obranyschopnost národa.
Naštěstí se v Čechách nachází několik zbrojovek světového jména a také je zde silný zbrojní průmysl, který dříve vyráběl pro Rakousko-Uherskou armádu.


Prezident Masaryk také zastával názor, že mír v Evropě lze docílit pouze se silnou armádou a vojákům věřil více, než politikům.
Zároveň si také uvědomoval složitou situaci mnohonárodnostního státu a proto se nebránil začlenit do čs. armády i důstojníky německého původu, přesto jeho heslem bylo:

"O hranicích se nediskutuje, o hranice se střílí!"

Ve druhé polovině dvacátých let se z Československa již stává světová velmoc, co se týče výroby a vývozu zbraní a legendárním se stává lehký kulomet vz.26, exportovaný do zemí po celém světě.
Jména jako Tatra, Škoda, Avia či Zbrojovka Brno mají ve světě zvučné jméno a čs. armáda patří k předním odběratelům.
Prezident Masaryk abdikuje v roce 1935 a roce 1937 umírá, přesto je započatá modernizace armády v plném proudu a v roce 1938 patří již mezi pět nejsilnějších armáda na světě.
Hodnotu armády ovšem snižovalo její národnostní složení a nový prezident Beneš už neměl zejména u čs. Němců takový respekt.

Portrétní a skupinové fotografie vojáků čs. armády
1918-1938

Podařilo se mi také za pomoci přátel nashromáždit pěkné fotografie čs. vojáků z dvacátých a třicátých let a najdete zde důstojníky, poddůstojníky i vojíny, vojáky od služeb i od zbraní, vycházkové a také polní uniformy.
Československé uniformy první republiky se vyznačovaly velmi moderním střihem, kvalitním provedením a bohatou škálou odznaků.
Hlavním znakem byl čs. lev, který byl na přezce a na čepicových odznacích, dále to byly střelecké odznaky rozdělené podle druhu zbraně, límcové označení pluku a speciální jednotky, např. hraničáři.

* LÍMCOVÉ ODZNAKY   * RUKÁVOVÉ ODZNAKY

* MEDAILE A ODZNAKY  * VÝLOŽKY

Dobové fotografie čs.vojáků jsou z těchto zdrojů a archivů:
1. Armáda a Národ - Praha 1938.
2.
John Phillips & Margaret Bourke - Time Life 1938
3. Roman Kubeček, Josef Čuraj, Jan Svoboda, Josef Hlaváček,
Zbyšek Moravec a Jan Čermák

Copyright © Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah