Mnichovská dohoda - Pěchotní srub N-S 61 Chata

Přejít na obsah

Mnichovská dohoda

Rok 1938

Mnichovská dohoda

Zástupci čtyř velmocí, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler a Benito Mussolini, kteří v nepřítomnosti zástupců Československa podepsali dne 30. září 1938 v Mnichově dohodu nařizující Československu do 10. října odevzdat pohraniční území nejen Německu, ale také Polsku a Maďarsku.
Tato dohoda je dodnes nazývána také jako Mnichovský diktát, či Mnichovská zrada.
Později byla Mnichovská dohoda uznána za neplatnou od samého počátku (r. 1942 V. Británie a Francie, r. 1944 Itálie, r. 1969 rada OSN a nakonec v roce 1973 Spolková republika Německa)

"Když jsme po Mnichovu mohli zkoumat československou vojenskou sílu zevnitř, velmi nás znepokojilo, co jsme viděli. Plán připravený československými generály byl hrozivý. Pochopil jsem, proč mě moji generálové žádali, abych se mírnil."

"Upozorněte vládu a generální štáb (Velké Británie a Francie), že nás mnichovským rozhodnutím přinutily vydat opevnění neporušená a vyzbrojená. Upozorněte, že tímto rozhodnutím se postarali o vyzbrojení Hitlera, neboť v opevnění, která jsme donuceni vydat do 10. října, se nacházejí děla, kulomety a munice v celkové hodnotě dvou miliard korun"

Ministr zahraničních věcí- Dr.Kamil Krofta


„Utrpěli jsme totální nepokrytou porážku. Nalézáme se uprostřed katastrofy prvního řádu …
A nepočítejte s tím, že to je konec. Toto je jen začátek.“


Dobové fotografie
  • Vojenský historický ústav (Eduard Stehlík)
  • John Phillips (Time Life 1938)
  • Archiv Roman Kubeček
Copyright © Spolek vojenské hitorie Borová 2018 Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah