Mnichovská dohoda - Československé opevnění 1935-1938

Přejít na obsah

Mnichovská dohoda

Rok 1938

Mnichovská dohoda

Zástupci čtyř velmocí, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler a Benito Mussolini, kteří v nepřítomnosti zástupců Československa podepsali dne 30. září 1938 v Mnichově dohodu nařizující Československu do 10. října odevzdat pohraniční území nejen Německu, ale také Polsku a Maďarsku.
Tato dohoda je dodnes nazývána také jako Mnichovský diktát, či Mnichovská zrada a později byla Mnichovská dohoda uznána za neplatnou od samého počátku.

  • 5. srpna 1942 prohlásila vláda Velké Británie dohodu za neplatnou, protože ji porušilo samo Německo 15. března 1939.
  • 29. září 1942 oznámil de Gaullův Francouzský národní výbor, že pokládá dohodu za zcela neplatnou.
  • 26. září 1944 prohlásila vláda Itálie, že všechny akty dohody pokládá                  za neplatné.
  • v letech 1968-69 se konala ve Vídni konference OSN o právnosti mezinárodních smluv, uznala mnichovskou dohodu za neplatnou jako příklad dohody sjednané donucením pod hrozbou použití síly.
  • 11. prosince 1973 byla v Praze podepsána smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN, ve které se smluvní formou podařilo částečně uzavřít otázku mnichovské smlouvy.
  • 18. září 1990 se britská ministerská předsedkyně na půdě Federálního shromáždění omluvila za britskou účast při podpisu mnichovského diktátu...
"Když jsme po Mnichovu mohli zkoumat československou vojenskou sílu zevnitř, velmi nás znepokojilo, co jsme viděli. Plán připravený československými generály byl hrozivý. Pochopil jsem, proč mě moji generálové žádali, abych se mírnil."

"Upozorněte vládu a generální štáb (Velké Británie a Francie), že nás mnichovským rozhodnutím přinutily vydat opevnění neporušená a vyzbrojená. Upozorněte, že tímto rozhodnutím se postarali o vyzbrojení Hitlera, neboť v opevnění, která jsme donuceni vydat do 10. října, se nacházejí děla, kulomety a munice v celkové hodnotě dvou miliard korun"

Ministr zahraničních věcí- Dr.Kamil Krofta

„Utrpěli jsme totální nepokrytou porážku. Nalézáme se uprostřed katastrofy prvního řádu …
A nepočítejte s tím, že to je konec. Toto je jen začátek.“
Dobové fotografie
  • Vojenský historický ústav (Eduard Stehlík)
  • John Phillips (Time Life 1938)
  • Archiv Roman Kubeček
Copyright © Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah