Osádka objektu - Pěchotní srub N-S 61 Chata

Přejít na obsah

Osádka objektu

Českoslovenští vojáci na Náchodsku
Vojenské posádky na Náchodsku v srpnu a září 1938 v souvislosti s opevněním
                                     Hraničářský pluk č. 18
Vznikl 1. srpna 1938 a jeho vojáci obsazovali těžké a vybrané lehké opevnění.
Strážní prapor č. VIII
Vznikl 15. září 1938 a byl podřízen hraničářskému pluku č. 17, jeho sídlem byl od počátku Červený Kostelec.
Strážní prapor č. V  Náchod
Byl zřízen 10. srpna 1937 a podřízen ŽSV V Náchod, od 1. srpna 1938 hraničářskému pluku č. 18.
Strážní prapor č. XI  Bystré
Vojáci střežili těžké objekty směrem k Sedloňovu a tvrz Skutina
   Pěší pluk č. 4 "Prokopa Velikého"
   Obsazoval lehké a polní opevnění od České Čermné po Velkou Deštnou.
Pěší pluk č. 48 "JUGOSLAVIE"
Rota velkých kulometů proti letadlům, která byla od 1. září 1938 u  hraničářského pluku č. 18.
Hraničářský pluk č. 18
Byl zřízen 1. srpna 1938 v Novém Městě nad Metují a dne 15. září 1938 byl postaven II. prapor v Novém Hrádku a v Náchodě ve stejný den také III. prapor z bývalého strážního praporu č. V.
Pro I. prapor byl předurčen strážní prapor č. XI, který byl vytvořen 15. září 1937 a byl podřízen pěšímu pluku č. 4. do 1. srpna 1938, poté přešel do podřízenosti hraničářskému pluku č. 18 a jeho 5. rota pak hraničářskému pluku č. 19.

Mírový počet mužstva u pluku činil 2 508 mužů (včetně osádek lehkého opevnění) a za mobilizace v září 1938 dosáhl pluk počtu 1 912 mužů, z toho bylo  61 poddůstojníků, 18 rotmistrů a 20 délesloužících poddůstojníků, velitelem pluku byl plk. pěch. Mikuláš Josef Janovský a pluk zaniká dne 5. 12. 1938.
Vojáci strážního praporu XI.
(budoucí I. prapor) obsazovali sruby
N-S 43 až N-S 47 a blízké lehké opevnění.
V
ojáci II. a III. praporu jako osádky TO.
N-S 60 až N-S 65 obsazovala 5. rota.
N-S 66 až N-S 71 obsazovala 6. rota.
N-S 78 až N-S 82 obsazovala 7. rota.
N-S 83 až N-S 88 obsazovala 8. rota.
N-S 89 až N-S 93b obsazovala 9. rota.

4. pěší pluk Prokopa Velikého
Tento elitní pluk z krajského města Hradce Králové, měl za úkol obranu svěřeného úseku od osady Česká Čermná po kótu Velká Deštná v celkové délce 16 km. přičemž I. prapor pluku bránil prostor také kolem pěchotního srubu N-S 61.
Vojáci měli k dispozici většinou dva sledy lehkého opevnění a v předpolí objekty staršího vzoru, intenzivně také budovali polní opevnění a překážky.
Osádka pěchotního srubu N-S 61 Chata v září 1938
Pěchotní srub N-S 61 ještě počátkem září 1938 neměl určenou osádku, stejně jako u jiných objektů na Náchodsku, i zde v objektu pracovali zaměstnanci civilních firem na dokončování stavebních prací (do srubu se nepodařilo dodat téměř žádné vybavení, jako byl např. agregát na výrobu elektrické energie, lafety, dělníci ovšem intenzivně pracovali na překážkách v okolí objektu.
Situace se změnila po vytvoření 18. hraničářského pluku, kdy se postupně pro jednotlivé objekty začaly osádky formovat z řad vojáků strážních praporů, kteří střežili od roku 1937 staveniště jednotlivých srubů, pro srub Chata byla utvořena osádka 15. září 1938 z příslušníků 5. roty, II. praporu, 18. hraničářského pluku, kteří byli ubytovaní v Novém Hrádku.
Velitelem II. praporu s velitelstvím v Novém Hrádku byl podplukovník pěchoty A. Šabata a velitelem osádky srubu N-S 61 se stal poručík pěchoty Karel Nachtigall,
  
Novodobá osádka pěchotního srubu N-S 61 Chata
Po skončení druhé světové války se československé opevnění stává cílem zvědavých turistů amatérských badatelů, vznikají první náčrtky a plánky jednotlivých objektů.
V 60 a 70-letech se pro veřejnost otevírají dělostřelecké tvrze Dobrošov a Hanička, ovšem Hanička je po pěti letech opět uzavřena v rámci přestavby na proti-atomový kryt s krycím názvem Kahan I. a tak zůstává pro veřejnost otevřená jen dělostřelecká tvrz Dobrošov.
V 80-letech jsou pod hlavičkou tehdejšího Svazarmu pro veřejnost otevřeny pěchotní sruby na Opavsku a Ostravsku, jejich expozice ovšem musí být zejména zaměřená na připomínku osvobozování v roce 1945, kdy se v objektech čs. opevnění bránila německá armáda.
Novodobé kluby čs. opevnění proto vznikají až koncem 80-tých let a první soukromá muzea v čs. opevnění o rok později
I my jsme si prošli bouřlivým vývojem v 90-letech a v roce 2018 jsme utvořili novou osádku pěchotního srubu N-S 61, máme znalosti i zkušenosti s rekonstrukcí čs. opevnění a věříme, že pěchotní srub Chata se stane důstojným místem připomenutí naší historie a cílem mnoha z vás.
                                                                                    
                                                                                  Na viděnou se těší 18. hraničáři z Borové.

Prameny a literatura:

  • Mobilizovaná československá armáda 1938 (edice pevnosti sv. 32, r. 2010)

  • Opevnění na Náchodsku - skutečnost a vzpomínky Václav Kaplan - Jaroslav Brož (Náchod 1988)

  • Československé opevnění 1935-1938 - Lubomír Aaron a kol. (Náchod 1990)

Dobové fotografie:
  • Archiv obce Nový Hrádek
  • Archiv Roman Kubeček
Copyright © Spolek vojenské hitorie Borová 2018 Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah