Popis objektu - Pěchotní srub N-S 61 Chata

Přejít na obsah

Popis objektu

Pěch. srub N-S 61
Popis pěchotního srubu N-S 61 Chata
Objekt N-S 61 Chata je dvou zvonový samostatný pěchotní srub, postavený v I. římské třídě odolnosti a při jeho betonáži bylo spotřebováno 1. 157 metrů krychlových betonu, přičemž samotná betonáž sehrané partě betonářů a dělníků trvala pouhých pět dní (5-10. 7. 1938)
Objekt sice nebyl stavebně dokončen, např. oba zvony měly dodat Škodovy závody až v listopadu 1938, nebyla dokončená izolace, přesto již od 15. září 1938 měl stálou osádku, která v objektu měla k dispozici zejména těžké a lehké kulomety, také se intenzivně dokončovala kombinovaná překážka proti pěchotě a tankům v předpolí objektu.
Hlavní zbraň objektu, 9cm kasematní minomet procházela v září 1938 teprve vojenskými zkouškami a k sériové výrobě již nedošlo, v terénu byl proto umístěn polní minomet vz. 36 ráže 8cm.
Maskování objektu bylo řešené tmavě šedou obarvenou omítkou.
Půdorys horního a dolního patra srubu N-S 61 Chata
 • A     strojovna (A+F3 agregát + tři stojany na filtry)
 • B     pohonné hmoty
 • C     čerpadlo na vodu
 • e     exhaustor
 • E    vchod (u samostatných objektů)
 • F     filtrovna s ventilátorem a filtry
 • 2k     dvojče těžkých kulometů
 • L     umývárna
 • m     minomet
 • Mk     střelivo pro kulomet (pušku)
 • Mm9     střelivo pro minomet 9cm
 • Mrak     skladiště signálních a osvětlovacích raket
 • Gr   sklad ručních granátů
 • OMS     septik, též Oms
 • O     ochranný příkop
 • p     periskop
 • P     skladiště proviantu
 • N    Nádrže na vodu (N3 tři nádrže na vodu)
 • PTD   plechové silnostěnné plynotěsné dveře
 • r   vchodová střílna
 • s   granátový skluz
 • S   střelecká místnost (Sm střelecká místnost minomet)
 • SAS  přetlakový uzávěr
 • SV   kancelář a místnost velitele objektu
 • t    telefonní přístroj
 • T   telefonní ústředna, přepojovač
 • TD   plechové slabostěnné vzduchotěsné dveře
 • Tz    místnost pro zemní telegrafii
 • Up4   ubikace pro čtyři poddůstojníky
 • Um9    ubikace pro devět vojínů
 • va    vařič
 •   výtah (Vý VII výtah o nosnosti 200 kg)
 • WC   záchod
 • Y   nářadí
 • Zlk    zvon pro lehký kulomet
Velkou zajímavostí je fotografie z léta roku 1939, která zachycuje střílnu M (později byly obě střílny vytržené) na fotografii je patrné, že srub měl už improvizovaně osazenou lafetu M s dvěma těžkými kulomety (dobře patrné zašpinění střílny vazelínou od montáže a demontáže lafety)
Na fotce je také patrný nátěr světle šedou matnou barvou, což byla změna v nátěrech interiérů čs. opevnění, protože stavební firmy používaly k nátěrům také světlou khaki barvu (R-S 85 Anna), popř. borovicovou zelenou (K-S 53a Na žebru anebo K-S 53b Nad řekou) popř. různé odstíny šedé.
A jaké, že barvy se tedy použily v opevnění na Náchodsku v roce 1938? Na tuhle otázku se nedá bohužel přesně odpovědět, ale máme k dispozici zprávy z archivu i dochované barvy na různých místech v pěchotních srubech a tak jsem sestavil vzorník, který těmto barvám nejvíce odpovídá.
Venkovní nátěry střílen a kovových částí byly uzpůsobené barvě omítky (různé odstíny šedé mat) Vzduchotechnika mohla být i šedá, ale nejvíce se dochovaly části natřené khaki. V září 1938 nebyly ještě nátěry v opevnění definitivně vyřešené, ale i v pozdější době, při reaktivaci těžkého opevnění na Jižní Moravě se nepoužívala jedna barva, naopak, různé částí výstroje objektu i nadále byly khaki, plechy, kovové plochy a lafety místo šedé nahradila slonová kost, vzduchotechnika, silnostěnné dveře, ale třeba i nádrže se pro změnu natíraly černou.
 • Výkresy Ladislav Čermák
 • Dobové fotografie Městys Nový Hrádek
Copyright © Spolek vojenské hitorie Borová 2018 Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah