Starý typ - Pěchotní srub N-S 61 Chata

Přejít na obsah

Starý typ

Čs. lehké opevnění

Lehké opevnění z roku 1936

První čs. objekty lehkého opevnění s jednoduchou konstrukcí a jednou až třemi střílnami pro čelní palbu, byly umisťovány na svahy přivrácené k nepříteli, kde měly možnost dalekých paleb.
Od roku 1937 již armáda zadává k výstavbě modernější řopíky, přesto např. u ZVV Brno či na Slovensku se ještě objekty staví, zde jsou také pevnůstky stavebně odlišné.
V roce 1938 byly tyto objekty většinou v předpolí HOP a obsazeny Stráží obrany státu, v případě útoku se nepočítalo s dlouhou životností objektů a osádky, měly pouze zpomalit, či krátce zastavit útok nepřítele.

Lehké opevnění z roku 1936
Existují také atypické pevnůstky např. u III.sboru,kde jsou různé síly stěn. Údaje v cm.

Konstrukce

Typ A

Typ B

Typ C

Typy D,E,F,

Stěna se střílnou

50

60

60

Atypické

Týlové stěny

20

30

30

Atypické

Strop

50

50

50

Atypické

V současné době se lehké opevnění staršího vzoru dochovalo zejména v pohraničních horách a oblastech,které v říjnu 1938 obsadila německá armáda.
Na čs. území, Němci obsazeném až 15. března 1939 byly tyto pevnůstky intenzivně ničeny stejně jako novější řopíky (Náchodsko, Střední Čechy) a např. na území Protektorátu Čech, Moravy a Slezska zůstaly odstřelu ušetřeny pouze dvě pevnůstky.
V poválečném období zaniká také lehké opevnění na Chomutovsku, kde se těží uhlí, či ustupuje výstavbě nových silnic a budov.
Málo se dochovalo také ze skromného vybavení těchto pevnůstek jako např. plechová dvířka či uzávěry střílen , v týlu pevnůstek lze také nalézt zbytky strážních chat a betonové mycí žlaby.

Lehké opevnění staršího vzoru bylo budované těsně u hranic a např. v Orlických horách stejně jako u později budovaných řopíků byla potřeba ubytovat vojáky nedaleko těchto pevnůstek, a proto jsou v týlu u cest budovány strážní chaty, ve kterých byli ubytováni vojáci obsazující přilehlé pevnůstky.
Se zahájením výstavby nového typu lehkého opevnění jsou pevnůstky předány pod správu Ministerstva financí a jednotky Stráže Obrany Státu.
Chaty v Orlických horách jsou také umístěné u důležitých silnic a lesních cest, které jsou navíc přehrazené padacími závorami Ippen a tak zde vojáci zůstávali, ovšem není dodnes přesně známo, pod jaké velení spadali, i když zřejmě i nadále podléhali velitelům hlavního obranného postavení.

Dobové fotografie archiv: Jan Svoboda, Jiří Vaněček a archiv města Nový Hrádek

Copyright © Spolek vojenské hitorie Borová 2018 Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah