Starý typ - Československé opevnění 1935-1938

Přejít na obsah

Starý typ

Čs. lehké opevnění

Lehké opevnění z roku 1936

První čs. objekty lehkého opevnění s jednoduchou konstrukcí a jednou až třemi střílnami pro čelní palbu, byly umisťovány na svahy přivrácené k nepříteli, kde měly možnost dalekých paleb.
Od roku 1937 již armáda zadává k výstavbě modernější řopíky, přesto např. u ZVV Brno či na Slovensku se ještě objekty staví, zde jsou také pevnůstky stavebně odlišné.
V roce 1938 byly tyto objekty většinou v předpolí HOP a obsazeny Stráží obrany státu, v případě útoku se nepočítalo s dlouhou životností objektů a osádky, měly pouze zpomalit, či krátce zastavit útok nepřítele, zatímco vojáci na hlavním obranném postavení by získali čas se připravit na útok.

Na několika místech se podařilo tyto objekty začlenit do nově vzniklého obranného postavení a odpadl tím jejich největší nedostatek, a sice možnost vzájemného krytí palbou.

Lehké opevnění z roku 1936
Existují také atypické pevnůstky např. u III.sboru,kde jsou různé síly stěn. Údaje v cm.

Konstrukce

Typ A

Typ B

Typ C

Typy D,E,F,

Stěna se střílnou

50

60

60

Atypické

Týlové stěny

20

30

30

Atypické

Strop

50

50

50

Atypické

Výzbroj tvořily pěchotní zbraně, které si vojáci přinesli s sebou a jednalo se zejména o těžké kulomety vz. 24 a lehké kulomety vz. 26.
V současné době se lehké opevnění staršího vzoru dochovalo zejména v pohraničních horách a oblastech,které v říjnu 1938 obsadila německá armáda.
Na čs. území, Němci obsazeném až 15. března 1939 byly tyto pevnůstky intenzivně ničeny stejně jako novější řopíky (Náchodsko, střední Čechy) a např. na území Protektorátu Čech, Moravy a Slezska zůstaly odstřelu ušetřeny pouze dvě pevnůstky.
V poválečném období zaniká také lehké opevnění na Chomutovsku, kde se těží uhlí, či ustupuje výstavbě nových silnic a budov.
Málo se dochovalo také ze skromného vybavení těchto pevnůstek jako např. plechová dvířka či uzávěry střílen , v týlu pevnůstek lze také nalézt zbytky strážních chat a betonové mycí žlaby.

Lehké opevnění staršího vzoru bylo budované těsně u hranic a např. v Orlických horách stejně jako u později budovaných řopíků byla potřeba ubytovat vojáky nedaleko těchto pevnůstek, a proto jsou v týlu u cest budovány strážní chaty, ve kterých byli ubytováni vojáci obsazující přilehlé pevnůstky.

S
e zahájením výstavby nového typu lehkého opevnění jsou pevnůstky předány pod správu Ministerstva financí a jednotky Stráže Obrany Státu.
Chaty na severní hranici jsou také umístěné u důležitých silnic a lesních cest, které byly přehrazené padacími závorami Ippen a tak zde vojáci zůstávali v rámci obsluhy a kontroly, ovšem není dodnes přesně známo, pod jaké velení spadali, i když zřejmě i nadále podléhali velitelům hlavního obranného postavení.

  • Dobové fotografie archiv: Jan Svoboda, Jiří Vaněček, jan Lakosil a archiv města Nový Hrádek.
  • Současné fotografie: Roman Kubeček

Copyright © Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah