Typologie - Československé opevnění 1935-1938

Přejít na obsah

Typologie

Čs. polní opevnění

Čs. polní opevnění z roku 1938 (typologie)

Dodnes lze čs. polní opevnění nalézt v horských oblastech a všude tam, kde se v září 1938 čs. armáda připravovala k obraně.
Někde pouze jednoduché okopy, jinde velmi dobře propracovaný systém obrany, skládající se z palebných polních objektů, okopů pro těžké a lehké kulomety, minomety či protitankové kanóny se zákopovým systémem a úkryty.
V následujícím přehledu najdete nejčastěji se vyskytující pozůstatky po tomto dnes již možná neprávem zapomenutém systému čs. obrany.

Polní objekt pro těžké kulomety
Odolné dřevozemní provedení

Zřejmě nejvíce stavěný objekt čs.polního opevnění, určený pro jeden, či dva těžké kulomety.
V září roku 1938 byly postaveny desítky těchto objektů podél celých hranic ČSR.
Dochovaná torza objektů v Orlických horách, na Králickém Sněžníku, v Jeseníkách i na Šumavě.

Polní objekt pro těžký kulomet
Okop s přístřeškem

Jednoduchý okop pro těžký kulomet, který byl zejména v horách doplněný o maskovací  a krycí přístřešek.
Ten také umožňoval dlouhodobější osazení kulometu i za např. deštivého počasí.
Unikátní fotografie z roku 1938 zachycuje okop Strážního praporu v linii Komáří vrch - Pěticestí a tento okop se mi podařilo najít i v současnosti.

Okop pro těžký kulomet
Typizovaný okop čs.armády pro těžký kulomet s odměrem zbraně 60°
(možno natočit kulomet více do stran)

Opět typizovaný okop pro těžký kulomet s možností natočit kulomet více do stran.
Používaný zejména v místech, kde bylo nutné mít velký palebný vějíř do stran, např. blízko cest anebo na polích a u otevřených míst.

Okop pro těžký kulomet
Typizovaný okop čs.armády pro těžký kulomet s odměrem zbraně 60°

Standartní okop pro těžký kulomet určený k postřelování pouze určitých míst, např. roklí a úvozových cest.
I když rozdíl mezi střelištěm přístupným ze tří stran a tímto nebyl nijak zásadně veliký, protože i tento okop umožnoval plnohodnotný odměr zbraně.

Okop pro lehký kulomet
Jednoduchý okop pro lehký kulomet

Okop pro lehký kulomet vz.26 byl zřejmě nejrozšířenějším okopem v čs.armádě.
Také téměř u každé pevnosti či pevnůstky čs.opevnění si vojáci vybudovali minimálně jeden okop pro lehký kulomet.
Nalezeny objekty určené i pro dva leké kulomety
např. v Orlických horách anebo na Staroměstsku.

Přibližovací zákop
Rovný zákop vedoucí k pevnůstkám opevnění

Zákop,který sloužil také jako zásobovací a otevřeném terénu byl napojen na síť
spojovací zákopové sítě.
Byl dlouhý zpravidla jen několik metrů k opevnění a dodnes se dá nalézt u většiny objektů čs.stálého opevnění.

Spojovací zákop
Hlavní zákop v liniích opevnění

Tento zákop tvořil páteř zákopové sítě např. mezi pevnůstkami lehkého opevnění.
Stejně jako přibližovací zákop, byl i tento veden jako rovný, aby ho bylo možno
postřelovat po celé délce ze střílen objektů.
Tento zákop měl umožnit osádkám opevnění co nerychlejší a skryté obsazení pevnůstek
a nebyl určený k boji.

Přibližovací zákop
Klasický zákop čs.armády

Typický zákop čs.armády klikatého tvaru byl veden v místech, které nebylo možno postřelovat ze střílen objektů.
Ovšem díky klikatému tvaru poskytoval větší ochranu vojákům např.při dělostřeleckém přepadu
.
Používán tam ,kde se předpokládal dlouhodobý pohyb čs.vojáků tam i zpět a bylo nutné je chránit před nepřátelskou palbou.

Dřevozemní úkryt
pro vojáky a munici

Tento polní úkryt se stavěl v blízkosti střeleckého postavení např.houfnice či děla a byl určený pro obsluhu a pohotovostní dávku munice.
Dodnes jsou tyto úkryty patrné např. v Orlických horách, v  místech palebného postavení horských kanónů u dělostřelecké tvrze ADAM.

Dřevozemní úkryt
pro vojáky

Velmi podobný úkryt, jako předchozí, ovšem zatímco úkryt pro vojáky a munici musel mít lepší přístup, tento úkryt byl napojený pouze na zákop, protože se nepočítalo s nošením rozměrných beden s dělostřeleckou municí.
Úkryt v Orlických horách, bohužel nedávno úplně zahlazený.

Vojenská pozorovatelna
Vojenské posedy v liniích opevnění

Vzhledem k absenci výkonné pozorovací optiky v čs. opevnění byla čs. armáda v září 1938 nucena ve velkém stavět vojenské posedy, které sloužily pro
pozorování např.hraničních přechodů či důležitých míst v předpolí HOP.
Další důležitou funkcí pozorovatelů mělo být řízení palby ze zbraní čs. polní armády.
V roce 2008 zanikl bohužel zřejmě poslední exemplář čs. polní pozorovatelny vybudované pod Králickým Sněžníkem, která střežila hraniční přechod nedaleko Starého Města pod Kr. S.
V Orlických horách se podařilo nalézt jednu provizorní betonovou pozorovatelnu a také jednu polní, dřevozemní, címž i určení pozorovatelen můžeme považovat za uzavřené, protože se naštěstí podařilo na poslední chvíli nalézt všechny typy.

Fotografie:
  • Dobové fotografie archiv: Roman Kubeček, Jan Lakosil a Tomáš Svoboda
  • Současné fotografie: Roman Kubeček
Copyright © Webmaster Roman Kubeček
Návrat na obsah